Kleurenpunctuur

KLEURENPUNCTUUR

Light and Darkness

Light and darkness cannot exist together; they cannot have a co-existence. Why can light and darkness not exist together? Because darkness has no substance in it; darkness has no existence in it. It is nothing but the absence of light, so how can absence and presence exist together? If light is there then absence cannot exist. If absence exists, light cannot be present there.
Awareness is a single solution to all problems.

 

Osho

Licht en duisternis kunnen niet samen bestaan, ze kunnen er niet tegelijkertijd zijn. Waarom kunnen licht en duisternis niet samen bestaan? Omdat duisternis geen substantie heeft; duisternis bestaat niet echt. Duister is niets anders dan de afwezigheid van licht, dus hoe kunnen afwezigheid en aanwezigheid tegelijk bestaan? Als het licht er is, kan het niet ook afwezig zijn. Als het licht afwezig is, kan het niet tegelijk ook aanwezig zijn.
Bewustzijn is de enige oplossing voor alle problemen.

Osho

Dit is precies waar het bij het werken met kleurenpunctuur om gaat: bewustwording. Het licht komt letterlijk bij je binnen en allerlei duistere zaken lossen op; ze verdwijnen omdat ze in het licht geen bestaan hebben. Het mooie ervan is dat je de donkere stukken niet eerst hoeft uit te pluizen of te begrijpen.

Het resultaat van werken met licht en kleur is

  • dat je je lichter kunt gaan voelen en meer helderheid krijgt over wie je bent
  • doordat je helderder wordt, gaat je werk beter
  • als je lekker in je vel zit, zijn je persoonlijke relaties beter
  • doordat je zelfstandiger en zelfbewuster bent, kom je makkelijker door moeilijke momenten heen en zo loopt je leven en je werk vanzelf soepel.

Openingstijden

MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG
10:00 uur – 22:00 uur

 

AFSPRAAK
We werken uitsluitend op afspraak

Onze nieuwsbrief